Trishuli bazar (Colony), Nuwakot
010560231 / 010560188
distrishulihospital@gmail.com

Ambulance

S.N Ambulance Contact Number
1. Nuwakot Aspatal Sewa (Hariram Rimal) 9840683188
2. Bhandari Suppliers Sanstha (Nabin Magar) 9841210248
3. Meri Stop CenterĀ  (Rajkumar Khatri) 9845103460
4. Atmaram Poudel Sanstha (Dipak Rimal) 9803367837
5. Man Bahadur Pratisthan (Ganesh Tamang 9862730620
6. Red Cross Society Sanstha (Dhurba Rimal) 9843433030
7. Shree Ram Acharya Pratisthan (Bijal Lamichhane) 9851147651
8. Man Kumari Pratisthan (Basanta Sapkota) 9843256737
9. Lok Kumari Bhujel Sanstha (Dipak Bhujel) 9851223611
10. Suna Smriti Pratisthan (Prakash Tamang) 9841765950
11. Shree Dhan Lama Pratisthan(Ram Bdr. Lama) 9851204794
12. Rakta Sanchar (Shyam Bdr. Tamang) 9813081316
13. Minjung Pratisthan (Jeeban Tamang) 9841619891
14. Padam Kumari Pratisthan (Bal Krishna Rimal) 9855059500 / 9851012139
15. Adarsha Jana Kalyan (Shankar Bhujel) 9841012266
16. Krishna Prasad Bhattarai (Nikas Bhattarai) 9841877464
17. Nuwakot Aspatal (Bikram Tamang) 9865459923
18. Tanka Arjel (Rishi Arjel) 9843117577
19. Iswori Prasad Smriti Sanstha (Hari Adhikari) 9851240907